Home

Kolada Agenda 2030

Riesenauswahl an Markenqualität. kolada gibt es bei eBay Große Auswahl an Agenda 2019. Agenda 2019 zum kleinen Preis hier bestellen Du tar fram nyckeltalen i verktyget Jämföraren i Kolada, där det går att välja vilken kommun eller region som du vill analysera. Nyckeltal för Agenda 2030, Kolada. Uppdaterade nyckeltal inför Öppna jämförelser för Agenda 2030. SKR har i september 2020 lanserat Öppna jämförelser för Agenda 2030

Val av nyckeltal och funktioner för Agenda 2030 i Kolada. RKA visar dig om hur du kan ta fram ett nyckeltalsurval för regioners och kommuners arbete inom Agenda 2030 i verktyget Jämföraren i Kolada. I filmen visar vi dig hur du: söker fram nyckeltalen för Agenda 2030, använder Koladas olika funktioner för att se nyckeltalen i tabell. Hitta nyckeltal för Agenda 2030 i Kolada. I filmen berättar vi kort för dig om RKA:s uppdrag att ta fram nyckeltal för kommuners och regioners arbete med Agenda 2030 - FN:s mål för hållbar utveckling. Du får också veta hur du hittar nyckeltalen för Agenda 2030 i verktyget Jämföraren i Kolada. Filmen vänder sig till både kommuner. Öppna jämförelser Agenda 2030. Jämförelser och analyser av några av de nyckeltal som finns i Kolada för Agenda 2030:s 17 mål. Rapporten visar hur målen i Agenda 2030 berör kommuner och regioner samt vad de kan göra för att närma sig målen utifrån sina olika förutsättningar

Kolada ansvarar för att följa upp Agenda 2030 för Sveriges räkning och på deras hemsida kan man följa upp, mål för mål, hur det går både för Botkyrka och andra kommuner. Med cirka 5000 nyckeltal ges underlag för analyser och jämförelser. I Kolada får man en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i. Kolada. Färdiga urval av nyckeltal med enkla analysfunktioner för de olika verksamhetsområdena i kommuner och regioner. Jämföraren passar både nya och erfarna användare. Sök fritt i hela databasen bland alla nyckeltal, kommuner, kommungrupper, regioner och år. Välj själv mellan olika visningar: tabell, diagram och karta Öppna jämförelser Agenda 2030. Syftet med Öppna jämförelser Agenda 2030 i kommuner och regioner är att främja jämförelser och analyser av nuläget i omställningen till en hållbar framtid samt öka lärandet och inspirera kommuner och regioner att ännu mer kraftfullt arbeta med Agenda 2030. Nyckeltal i Kolada

RKA fick uppdraget att leda arbetet i samråd med SCB, Agenda 2030-delegationen och ett antal kommuner och landsting. Nyckeltalen är ett viktigt steg för att Agenda 2030 ska förverkligas i hela Sverige och publicering av nyckeltalsurvalet sker i Kolada den 25 mars 2019. 1 Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling 2. Agenda 2030 och globala målen. Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser Agenda 2030 - för hållbar utveckling. FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. SKR stödjer kommunernas och regionernas arbete med målen. Kommunerna och regionerna har en central roll i genomförandet av de globala målen

kolada u.a. bei eBay - Tolle Angebote auf kolad

 1. Kolada. Kolada. Logga in. Med en användare i Kolada får du möjlighet att spara dina egna utsökningar. I Mitt Kolada kan du skapa en användarprofil, logga in och därmed få möjlighet att spara data som du sökt fram ur Kolada. Här kommer även du som är inmatare åt inmatningsfunktionen. Skapa konto, Glömt lösenord
 2. Kolada. Verktyg. Om Oss. Nyheter. Nyheter. 2021-05-07. Fel i formuläret för gatustatistik. Dessvärre har en fellänkning i gatustatistiks ifyllnadsformulär upptäckts mellan nyckeltalen Kostnad vinterväghållning kommunala bilvägar, kr/meter (U07499) och Kostnad vinterväghållning kommunala cykelvägar, kr/meter.
 3. En tjänst från RKA. RKA är en ideell förening med svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner som medlemmar. © RKA Rådet för främjande av kommunala.
 4. Implementation of the 2030 Agenda in Sweden - Statistical Review 2019: Rapport 2020-04-01: Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige - Delredovisning av samordningen av den statistiska uppföljningen, mars 2020: Rapport 2020-03-02: Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige - Statistisk lägesbild 201
 5. Kommunicera ert Agenda 2030-arbete med medborgarna. Transparens och delaktighet är två viktiga delar i Agenda 2030. Med hjälp av Stratsys publiceringstjänst kan ni på ett tydligt och enkelt vis dela med er till medborgare, media och lokala företagare om ert arbete mot de globala målen

För att kommuner och regioner ska kunna publicera data i Kolada krävs en tilldelad behörighet till systemet för inmatning av nyckeltalsdata. Kontakta RKA ( inmatning@kolada.se) för att få tillgång till inmatningen. Gå till inloggningssida för publicering av nyckeltal Agenda 2030 utifrån både resultat och aktiviteter. Ett viktigt verktyg för att mäta resultat inom Agenda 2030 är Kolada, en databas som visar kommuners och regioners resultat från år till år och som ägs av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) (5) Agenda 2030 kan vara inledningen på en ny antikristlig världsordning. Det menar två kristna profiler. - Man försöker åstadkomma det som Gud har lovat oss genom Jesus, säger Per-Arne Imsen. Kristne statsvetaren Stefan Swärd oroas dock inte över FN-resolutionen. - Jag har väldigt svårt att förstå att det skulle vara något galet med de här målen, säger han

Agenda 2019 bester Preis - Agenda 201

I rapporten finns en sammanställning över alla nyckeltal från nyckeltalssamlingen Agenda 2030 från Kolada som redovisar Kungälvs resultat 4 år bakåt. Det finns en matris över Kommunstyrelsens resultatmål, målen i Agenda 2030 och kopplingen mellan dem. Sedan kommer en sammanställnin Kolada - Tidaholms kommun och Agenda 2030; Glokala Sverige. Projektet Glokala Sverige - Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner har antagit 90 nya kommuner och regioner som erbjuds att vara med i projektet under 2019. Tidaholm är en av dem

Agenda 2030 Rådet för främjande av kommunala analyser SK

 1. Hitta statistik. Miljö. Indikatorer för hållbar utveckling. Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige - Statistisk lägesbild 2019
 2. Jämförbara nyckeltal är ett bra verktyg för våra medlemmar i genomförandet av Agenda 2030, säger Lena Micko, ordförande för SKL. RKA tillhandahåller redan idag ett stort antal nyckeltal i den öppna databasen Kolada. Kommuner och landsting kommer nu också få tillgång till nyckeltal för Agenda 2030
 3. Agenda 2030 - de Globala målen för hållbar utveckling. I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda, Agenda 2030. Den består av 17 globala mål med 169 delmål för hållbar utveckling. Nacka kommun arbetar aktivt för att bidra till att vi tillsammans ska kunna nå de globala målen

Agenda 2030 - Nyckeltal för kommuner och regioner (kolada.se) •Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, har tagit fram ca 50 nyckeltal för Agenda 2030 för jämförelser mellan kommuner och regioner •Huddinge bland de 25 % främsta kommunerna gällande elever i åk 9 behöriga till gymnasium, tillgång till bredband, mäns utta Tillsammans med Kommunalekonomernas förening (KEF) bjuder vi den 15 december in till en heldag på temat Agenda 2030 - Så lyckas du!. Arbetar du som ekonom, controller, hållbarhetsstrateg eller annan roll inom kommun där du jobbar med nyckeltal kopplade till hållbarhet så är detta ett event du inte vill missa Aktuelle Buch-Tipps und Rezensionen. Alle Bücher natürlich versandkostenfre

Val av nyckeltal och funktioner för Agenda 2030 i Kolad

ta fram nyckeltal för Agenda 2030 som kan vara till stöd för arbetet i kommuner och regioner. RKA fick uppdraget att leda arbetet i samråd med SCB, Agenda 2030-delegationen och ett antal kommuner och landsting. RKA har publicerat ett nyckeltalsurval i databasen Kolada som stöd för arbetet med Agenda 2030 Agenda 2030 och de globala målen. Världens ledare har kommit överens om och lovat att leva upp till de 17 globala målen för att tillsammans avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisa, främja fred och rättvisa, bevara naturresurserna och att lösa klimatkrisen. Alla 17 globala mål hänger ihop och samverkar med varandra

Hitta nyckeltal för Agenda 2030 i Kolada - RK

Agenda 2030. » Stratsys visar hur de har tänkt med sitt system och hur deras system är uppbyggt. Utvecklingstankarna kring Agenda 2030. » Två kommunexempel Åmål och Lund som jobbar med Agenda 2030. De kommer dela med sig av sina erfarenheter » Hur ligger ni till inom Agenda 2030? Använd databasen Kolada för att se va Agenda 2030 är en universell agenda som innefattar FN:s 17 Globala mål för en hållbar utveckling. De Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit Forskare i samhällsvetenskap har på flera områden studerat framväxten av ett utvärderingssamhälle där mätbarhet, rapportering och rankningar är centrala styrformer. Detta gäller nationellt och i växande grad även internationellt. Ett tydligt exempel är de sjutton globala mål för hållbar utveckling som är en del av Agenda 2030 Agenda-2030 delegationens rapporter, Statistiska Centralbyråns (SCB) rapport om nuläget kopplat till respektive mål, statistik från SCB och Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada), samt vissa interna källor. Rapporten är uppdelad i kapitel utifrån respektive mål, där en sammanfattande text anges unde

Agenda 2030 SK

Agenda 2030. I samband med regeringsförklaringen den 21 januari 2019 övergick det nationella samordningsansvaret av Agenda 2030 till statsrådet Isabella Lövin. Agenda 2030-delegationen lämnar härmed över sitt betänkande Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning - världens möjlighet. Utredningens uppdrag är härmed slutfört Visionen och målstyrningen ska även bidra till Agenda 2030 - globala mål för hållbar utveckling. För varje indikator redovisas med en symbol vilket av Agenda 2030:s 17 mål som indikatorn ska bidra till att uppnå. Vision En plats vi skapar tillsammans. 1. En uthållig ekonom

Med Agenda 2030-mål som grund, föreslår Socialdemokraterna att Kristianstads kommun: inrättar en samordningsgrupp för hållbarhetsfrågor genom att utse ett politiskt Agenda 2030-råd, som ersätter dagens Agenda 21-grupp, med uppgift att sträva efter att de globala målen uppnås. Detta råd ska verka på en strategisk övergripande. Kolada 58 45 61,4 62 42. Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel Kolada (Agenda 2030) 71 64 68,8 70 43. Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, kommunala skolor, andel Kolada 22 24 15,7 20 44. Andel elever som är antagna till introduktionsprogram och som ä Kolada. Kolada är en öppen och kostnads­fri data­bas där du kan följa kommuners verksam­heter från år till år. Här finns bland annat sammanställda jämförelser utifrån Agenda 2030, effektivitet, kommunernas kvalitet i korthet och andra öppna jämförelser. Agenda 2030 Det här är Agenda 2030. FN:s generalförsamling antog resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling den 25 september 2015. Alla 193 medlemsländer i FN har därmed förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030

Agenda 2030 avgörande på vägen mot ett hållbart Upplands-Bro. En färsk rapport går igenom hur landets kommuner och regioner jobbar mot de globala målen om hållbarhet, Agenda 2030. I Upplands-Bro är hållbarhet ledordet för samtliga övergripande mål som styr arbetet och i många avseenden har kommunen kommit långt i hållbarhetsarbetet Agenda 2030 - tidplan Milstolpar • Nyckeltalsurval - jan 2019 • Struktur, rubriker, områden - feb 2019 • Publicering i Kolada och vägledning - mars 2019 Arbetsformer • Styrgrupp: återkommande avstämningar • Referensgrupp: två-tre träffar (1,5 timme) • Arbetsgrupp: två-tre workshops (halvdagar Denna demo visar hur kommuner kan redovisa utvecklingen och hållbarhetsarbetet utifrån Agenda 2030. Under respektive hållbarhetsmål kan kommunen redovisa indikatorer, lokala mål, åtgärder och dokument. Verktyget innehåller ett stort antal indikatorer som uppdateras automatiskt utifrån nyckeltalsdatabasen Kolada Agenda 2030 blev antagen i september 2015 och sommaren 2018 beslutade Sveriges regering om en nationell handlingsplan. I november 2019 beslutade kommunstyrelsen i Mariestad att ta fram en strategi för kommunens arbete med att nå målen i Agenda 2030. Alla länder utgår från sina förutsättningar i arbetet med de globala målen

Som standard innehåller redovisningen de Agenda 2030-indikatorer som valts ut av SKL och redovisas i databasen Kolada. Men det går även att komplettera redovisningen med egna kommunsspecifika indikatorer. Indikatorerna från Kolada uppdateras automatiskt. Det är även möjligt att komplettera med åtgärder och dokument Agenda 2030. Agenda 2030 utgår från FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och innebär i många fall ett digert arbete för verksamheter inom offentlig sektor. För att underlätta arbetet finns Hypergenes applikation som kopplar samman kommunens mål och nyckeltal med de nyckeltal som enligt RKA kopplas till de 17 globala målen Agenda 2030 som ett verktyg i arbetet med hållbar utveckling. Andelen återfinns i databasen Kolada och kan vid sidan av uppföljning av det egna resultatet utifrån målen även användas för att göra jämförelser mellan regioner (och kommuner)

Kolada - en guldgruva för att följa upp Agenda 2030

 1. Agenda 2030 i Sundsvall Agenda 2030-delegationen, som har regeringens uppdrag att stödja och stimulera Sveriges genomförande av de globala målen för hållbar utveckling, har tagit fram flera rapporter om läget i Sverige och vad Sverige kan göra för att arbeta för de globala målen
 2. År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som inrymmer de 17 Globala målen för hållbar utveckling. Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) visar här ett urval av nyckeltal som stöd för kommuners och regioners genomförande av Agenda 2030. Kolada - Jämförare
 3. Agenda 2030 Livsstil Politik. Agenda 2030-målen - här är listan över svenska utmaningar. Trots att Sverige är det land i världen som har bäst förutsättningar att klara av de 17 globala målen för hållbar utveckling, så finns enormt mycket att göra även här under de kommande åren, det visar en ny rapport
 4. www.kolada.se. Relaterat Agenda 2030-mål Indikator/Nyckeltal Senast presenter-ade data Kommentar Mål 6. Rent vatten och sanitet Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel 83,3 % (2018) Andel vattentäkter (aktiva och reserv) med kommunalt huvudmannaskap som har vattenskyddsområde. Källa: Länsstyrelsen
 5. Kolada.se. Denna rapport är en nulägesbeskrivning för hur det ser ut i Östersunds kommun för respektive mål i Agenda 2030. Då det i nuläget inte finns någon nationell standard på relevanta indikatorer kopplat till respektive mål har arbets
 6. Kolada är en databas för kommuner och regioner som ger jämförelser och analys i kommunsektorn. Där finns det särskilda nyckeltalssamlingar för Agenda 2030. Närmare 50 nyckeltal uppdelade på de 17 Globala målen. Läs mer på: kolada.s

Agenda 2030 inrymmer de 17 Globala målen för hållbar utveckling. De 50 nyckeltalen för Agenda 2030 nås via databasen Kolada, genom att välja en kommun i Jämföraren. Indikator K.H.B3.K.4. Uppdaterad: 2020-11-29. Meny. Startsida. Nationella indikatorer; Kommunala indikatorer Agenda 2030 i dagligt arbete och långsiktig planering . Sorsele kommun gör mycket som bidrar till hållbarhet och som stödjer genomförandet av Agenda 2030, såväl i det dagliga arbetet som i långsiktig planering och utveckling. Lagstiftning och nationella mål utgör en grund för kommunal verksamhet Fakta och fördjupning Här samlar vi länkar till fördjupad läsning, aktuella rapporter, filmer mm om de globala målen och Agenda 2030. För kommuner, landsting och regioner Agenda 2030-delegationen: Slutbetänkande och rapporter SKL: Guider i arbetet med Agenda 2030 SKL: Lokala och regionala initiativ inom Agenda 2030 Drawing on good Sustainable Development Goals practices - Options [ nyckeltal för Agenda 2030 från Kolada 2 ett medel - eller bra resultat. I förhållande till andra kommuner i Sverige ligger Håbo bra till vad gäller mål 3 God hälsa och välbefinnande, mål 11 Hållbara städer och samhällen och mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald. • ta fram aktiviteter gentemot de prioriterade Agenda 2030-målen. Använd de mått som beskrivs i Kolada om dessa känns relevanta, men fundera på om andra mått säger mer om effektiviteten i arbetet.. • redovisa dessa i sedvanlig ordning i Stratsys. Arbetet ska så långt det är mjligt integreras i det vanliga målarbetet

Kolad

 1. Kolada. Här samlas nyckeltal som tidigare har legat under Koladas Agenda-2030 uppföljning. Nyckeltal; Indikatorer; Huvudområde GM.18. Senast ändrad: 2020-11-17. Projekt. Globala hållbarhetsmål; Hållbarometern. Lokala miljömål och nyckeltal. Nationella miljökvalitetsmål. Globala hållbarhetsmål
 2. ska ojämlikheter i världen, att lösa klimatkrisen och att främja fred och rättvisa
 3. Finspångs kommun styr utifrån Agenda 2030. Utifrån budget och strategisk plan styr Finspångs kommun mot de globala målen. Det finns en medvetenhet och stolthet över att arbeta för en hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling i kommunen och på så vis även bidra till en hållbar global utveckling
 4. Agenda 2030 - Globala målen. Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA)/Kolada. Relaterade dokument. Hållbarhetsbokslut för år 2020 (pdf 4,8 MB) Hållbarhetsbokslut för år 2019 (pdf, 10,5 MB) Hållbarhetsbokslut för år 2018 (pdf, 4,1 MB) Hållbarhetsbokslut för år 2017:1 (pdf, s 1-25, 17,5 MB

De medverkandes råd för hur du tar Agenda 2030 från prat till verkstad lokalt och regionalt: Släpp silos och sidospår - ha med hållbarhet i ordinarie styrning och prioriteringar, inte i separata program eller forum. Involvera och inkludera alla på resan - förtroendevalda på olika nivåer, medarbetare, medborgare och lokala aktörer På denna sida har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns i Kolada för att ge exempel på vilken typ av data som finns tillgängligt. För varje nyckeltal visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada

Miljöbarometern - Redovisa hållbarhet

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

 1. De visar vägen i Agenda 2030. I FN:s Agenda 2030 ingår 17 globala mål för hållbar utveckling. Enligt SCB uppfyller Sverige i dagsläget bara 20 procent av dessa. Som första tidning kan Dagens Samhälle visa vilka kommuner som ligger i framkant i arbetet med Agenda 2030. I topp: Uppsala, Kalmar och Mölndal
 2. Mål Indikator Agenda 2030 Aktivitet Friska medarbetare Sjukfrånvaro som andel (%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden År 2019: 6,1% Mål: 6,0% Kolada-kod: N00090 8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla. Föra in förebyggande dialog om friskvård i verksamheterna
 3. Visionen och målstyrningen ska även bidra till AGENDA 2030 - Globala målen för hållbar utveckling. För varje indikator redovisas, med en symbol, vilket av Agenda 2030, 17 mål som indikatorn ska bidra till att uppnå. Förutsättningar. 1. En uthållig ekonom
 4. Kolada Jämförbara nyckeltal är ett bra verktyg för våra medlemmar i genomförandet av Agenda 2030, säger Lena Micko, ordförande för SKL. RKA tillhandahåller redan idag ett stort antal nyckeltal i den öppna databasen Kolada

Indikatorer för hållbar utvecklin

öppna jämförelser utifrån data i Kolada, Agenda 2030 samt socioekonomiska analyser utifrån vår modell SEKOM. Mer information finns på https://studios.statisticon.se/portal Ansats 2: Vi fortsätter att ta fram befolkningsprognoser och sociala kompasser på kommunala delområdesnivåer (NYKO eller DeSo). Med hjäl (Agenda 2030) 75,5 5. Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram kommunala skolor, andel (%). (Kolada) 95 6. Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%). (Kolada) 87 7. Elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%). (Agenda. Miljöbokslut 2018 • Inledning 4 n AGENDA 2030 - FN:S 17 GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL De globala målen1 antogs av FN:s medlemsländer under år 2015 och har som målsättning att till år 2030 uppnå en social, eko-logisk och ekonomisk hållbar utveckling världen över - För mig betyder Agenda 2030, att jag är med och är delaktig till att förändra det som håller på att ske med klimatförändringar och miljöförstöring, säger Kerstin. Hon får medhåll från Nina Nordin, från Folkhälsan som vill tillägga, - Att vi måste tänka på vår kommande generation som ska leva här i vår värld till Agenda 2030. Detta dokument är en första avrapportering av den kunskap som inhämtats såhär långt, och kartläggningen har gjorts med hjälp av nyckeltal i Kolada och andra nyckeltal som kommunen arbetar med i sin uppföljning. Tanken är att rapporten ska vara e

Niedrige Preise, Riesen-Auswahl. Kostenlose Lieferung möglic I Agenda 2030 understryks sambandet mellan olika nivåer och vikten av partnerskap mellan regering, näringsliv, forskningen, civilsamhället m.fl. Agendan betonar sambanden mellan olika politikområden och att alla politiska beslut av betydelse måste föregås av en analys av hur de påverkar arbetet för hållbar utveckling Sollentunas data från databasen Kolada. Vi använder cookies på Agenda 2030; Sollentunadata från Kolada . Language Sidan uppdaterades 10 juni 2020 Hjälpte informationen på den här sidan dig? Ja Nej. Tack för din medverkan! Du har hjälpt oss att. Verksamhetskostnader i Kolada Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030: ÖvrigaUppföljning redovisningar av nämndens aktiviteter från Tillgänglighetsplanen sker vid delårsuppföljning och i verksamhetsberättelsen. De politiska prioriteringarna redovisas och följs upp vi

Stratsys - Agenda 203

Nyckeltal från Kolada. På Koladas hemsida (ideell förening som främjar kommunala analyser) kan du se Ronnebys nyckeltal och jämföra olika kommuners arbete med Agenda 2030. Länk till annan webbplats Bilaga 12 Kommunfullmäktiges indikatorer och nationella nyckeltal för Agenda 2030 Inriktningsmål 1 Uppsala ska ha en jämställd helår 2019 förutom 1.1.c. Kolada (N03034) fö r helår. Nuvärde avser helårprognos per augusti 2020. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner per helår 2019. 1.2. SCB. Nuvärde avser 2017. Prioritera var det är viktigast att göra mest skillnad; vilka av Agenda 2030-målen ska ni lägga störst fokus på? Ta hjälp av Agenda-indikatorer för att ställa rätt frågor och använda i styrningen framåt - bland annat finns den öppna databasen Kolada med nyckeltal och jämförelser: https://www.kolada.s globala målen som Agenda 2030 består av. Till vår hjälp har vi en da-tasamling om kommuner, innehållande ett antal kommunkarakteristika och hur några delmål av de globala målen utfallit för kommunerna år 2018. Datamaterialet är inhämtat från Kolada, Scb och Ches (2017) och sammanställdes sedan. Vi gör en regressionsanalys på.

Agenda 2030 banar väg för antikristlig världsordnin

Statistik: Agenda 2030 - Hällefors kommu

Agenda 2030-arbetet Ska finnas i Kolada i mars 2019 Referensgrupp bland kommuner, landsting och regioner . Tack! Annika.lindberg@skl.se. Title: Presentation Annika Lindberg Author: Lindberg Annika Created Date Som första tidning kan Dagens Samhälle visa vilka kommuner som ligger i framkant i arbetet med Agenda 2030. I topp: Uppsala, Kalmar och Mölndal

ÖJ Agenda 2030 - nyckeltal i Kolada - hur kan de användas

Agenda 2030 -samordnare Gabriel Wikström ska stärka, främja och fördjupa genomförandet bland olika aktörer Regeringens handlingsplan 2018 -2020 Sex tematiska fokusområden för genomförandet av Agenda 2030 Agenda 2030 -delegationen Statlig utredning som avslutade sitt uppdrag mars 2019 Statliga myndighete Nyckeltalen kan vara kostnader för våra verksamheter, personaltäthet och brukarbedömningar men även kopplat till Agenda 2030 och näringsliv. Du kan i Kolada följa kommunens utveckling och kommunernas verksamheter från år till år, men även jämföra hur verksamheterna står sig jämfört med andra kommuner i landet med hjälp av tjänsten Fri sökning i Kolada På Kolada hittar du bland annat nyckeltal som ska hjälpa kommuner och regioner med uppföljningen av deras arbete med att nå de globala målen agenda 2030. Kolada. Miljöindikatorer för kommunern Analysera Agenda 2030 med Kolada RKA arrangerar en kostnadsfri utbildning för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat inom Agenda 2030, med hjälp av nyckeltal i databasen Kolada. Du lär dig att använda Kolada med fokus på nyckeltalen inom Agenda 2030 Länkade öppna data. Agenda 2030 FN har tagit fram globala utvecklingsmål - Agenda 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Socialstyrelsen arbeta

Webinarvideo - Så får du in Agenda 2030 i er

Agenda 2030 FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Kommuner har en central roll i genomförandet av de globala målen. Örebro kommun har antagit ett program för hållbar utveckling, en utvecklingsagenda med mål för 2050 och delmål för 2030. Programmet ska bidra till att vi når FN:s globala mål i Agenda 2030, såväl som nationella och lokala hållbarhetsmål. För att nå målen behöver vi samarbeta och samverka med näringslivet, det civila samhället och andra offentliga aktörer Agenda 2030 and SDGs at the local level - a brief start-up guide This Policy brief provides a synthesis of findings and discussions from the seminar held in 2019 for the municipalities, regions and experts in the Nordic Region. This Policy Brief still functions as a good guide book. Agenda 2030 and SDGs at the local level - a brief start-up. Kolada ansvarar för att följa upp Agenda 2030 för Sveriges räkning och på deras hemsida kan man följa upp, mål för mål, hur det går både för Botkyrka och andra kommuner. Med cirka 5000 nyckeltal ges underlag för analyser och jämförelser Om Klimatkommunernas förslag på nyckeltal Agenda 2030 Under 2020 kommer nämnden arbeta för att bidra till ett hållbart Alingsås utifrån Agenda 2030. Förvaltningen kommer att inventera vilka mål och delmål nämnden berörs av, vad som redan görs och vad behöver göras framöver. Ansvara för samordning, utveckling och struktur i förvaltningens arbete kring Agenda 2030

relating the Agenda, provide comments on documentation prepared by the team when requested, participate in meetings with other staff of the city and co-organise a few 2030 Agenda-related events (e.g., the Mistra Urban Futures lunch time seminar on the 2030 Agenda in September 201 1.5. Källa: Beräkning utifrån Kolada (N00905). Nuvärde avser 2016. Jämförvärde: genomsnitt R9-kommuner. Uppdateras en gång per år (februari). Koppling till Agenda 2030 och andra styrstrukturer 1.1: FN:s delmål 16.6 (effektiva, transparenta institutioner med ansvarsutkrävande

Agenda 2030 - Tidaholms kommun - Tidaholms kommu

RKA: Nyckeltal för Agenda 2030 i databasen Kolada • Ett 50-tal nyckeltal • Hela nyckeltalsurvalet ska beaktas • Nyckeltalen är till för jämförelser mellan kommuner • Nyckeltalen säger inget om egentlig måluppfyllelse • Både nyckeltal som går att påverka och sådana som är svårare att påverk SKR släpper den 24 september en öppen jämförelse om Agenda 2030 utifrån de nyckeltal som finns för kommuner och regioner i Kolada. Rapporten kommer att presenteras på Mötesplats Agenda 2030 som är öppen för alla men vänder sig främst till de kommuner och regioner som är med i Glokala Sverige Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är en viktig utgångspunkt för Region Jönköpings läns arbete med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Det handlar till exempel om ett strukturerat miljöarbete, en jämlik verksamhet, ett hållbart arbetsliv, hållbar regional utveckling samt en god ekonomisk hushållning och kostnadseffektivitet Agenda 2030-indikator ÅTAGANDE: En aktivitet med stor betydelse för måluppfyllelse och strategisk betydelse för kommunen i sin helhet. Ofta kräver åtaganden samarbete över förvaltningsgränser och/eller extra resurser. = Inga nya åtaganden föreslås från KLG till 2020 pga. ekonomiskt läge. EXTERNT ATTRAKTIV KOMMU

Agenda 2030 - Agenda 2030

Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige - Statistisk

På den här sidan har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns om kommunen i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada . Databasen innehåller jämförbara nyckeltal (öppna data) om alla Sveriges kommuner och regioner. Nyckeltalen bygger på data från ett stort antal myndigheter, till exempel Statistiska Centralbyrån (SCB), Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och Brottsförebyggande. Under arbetet med årets frågor har vi inhämtat synpunkter och information från tjänstemän och experter från Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket, Boverket, Håll Sverige Rent, WWF, Sveriges vindkraftskooperativ, BioFuel Region, Sveriges forum för hållbara investeringar, Agenda 2030-delegationen, Nationell samordnare Agenda 2030, Energikontor norr, Trelleborgs kommun, Luleå. Agenda 2030 - Nyckeltal för kommuner och regioner (kolada.se) •Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, har tagit fram ca 50 nyckeltal för Agenda 2030 för jämförelser mellan kommuner och regioner •Huddinge bland de 25 % främsta kommunerna gällande elever i åk 9 behöriga till gymnasium, tillgång till bredband, mäns utt

GOAL 17 - Agenda 2030

Nyckeltal ska stödja kommuners och landstings arbete med

Agenda 2030 För länsstyrelsernas chefsnätverk för miljö, tillsammans med andra chefsnätverk, bidra i det läns-styrelsegemensamma arbetet med Agenda 2030 och genomföra den handlingsplan 2020 som länsrådsmötet och styrgruppen med fyra länsråd beslutat om. Arbetet avser att underlätta fö 1.1 Agenda 2030 för en hållbar utveckling Agenda 2030 är globala mål för en hållbar utveckling som syftar till att utrota fattig-dom, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla och säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen balanserar de tre hållbarhets Agenda 2030 som presenteras på kolada.se. Med hjälp av nyckeltalen kan kommuner se utvecklingen kring ca 50 mått över tid och jämföra sig med andra kommuner. I Koladas visning används färgsättningen rött, gult och grönt för att illustrera hu

ONU México » Agenda 2030 powered by PechaKuchaUnited Nations Agenda: 2030
 • Lokförare Norge lön.
 • Momsavstämning Bokföring.
 • Binck order gedeeltelijk uitgevoerd.
 • How high will the gold price go.
 • Provadopinnar spinn.
 • Kiinteistöjohtaminen koulutus.
 • Seimspa.
 • Äldreboende Lund jobb.
 • Bitcoin haram mi Cübbeli Ahmet Hoca.
 • BTC to Payeer exchange.
 • Starta företag i Sverige som utländsk medborgare.
 • Alkaloid webbkryss.
 • Koppar.
 • Coinomi bitcoin verkopen.
 • Binance withdraw to PayPal.
 • Ta emot gåva från kund.
 • How to add NASDAQ on MT4 iPhone.
 • 432 Hz onzin.
 • Stock bot.
 • Clarice Orsini causa morte.
 • Aifmd tekst.
 • ISK eller depå långsiktigt.
 • Swedencare Allabolag.
 • Signals Blue crypto review.
 • Degiro spreadsheet.
 • Metric Tru Bore.
 • NFT art blog.
 • Plusvoorwaarden Rabobank.
 • SPAK aktie.
 • Belgian banks.
 • Purple popx.
 • MinerGate Linux.
 • Funda veerdam Krimpen aan den IJssel.
 • Haspa SparCard.
 • OSTK stock.
 • Bykallevig instagram.
 • Ringöglor.
 • LED armatur tak.
 • Get 5 free bitcoins.
 • Bericht Belastingdienst aangifte 2020.
 • Länsförsäkringar Norrbotten.