Home

Trafikverket innovationsupphandling

Niedrige Preise, Riesen-Auswahl. Kostenlose Lieferung möglic Noch kurzfristig freie OP-Termine! Bis zu 70% Ersparnis in Tschechien Trafikverket genomför en innovationsupphandling för att stimulera utvecklingen av nya säkerhetslösningar för att varna trafikanter för tåg vid oskyddade plankorsningar. För att öka säkerheten vid plankorsningar bygger vi om, förbättrar sikten och slopar korsningar Innovationsupphandling med start 26 April 2021 Trafikverket öppnar nu upp för en innovationsupphandling som ska lägga grunden för ett mer digitaliserat tillståndsbaserat underhåll. Upphandlingen är avgränsad till två kritiska anläggningstyper; skarvfritt spår och kontaktledning

Muskelstimulationsgerät - bei Amazon

Trafikverket . Postadress: Sundsbacken 2-4, Box 809, 971 25 Luleå E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel: Frstudie - Innovationsupphandling - Nya digitala lsninga r fr bättre koll på järnvägsanläggningen och kad punktlighet Frfattare: Sderholm Peter (PLnpv) , Eliasson Jan (ILnb), Eriksson Lotte (KMesp) Just nu har Trafikverket två upphandlingssystemen. Några kvarvarande upphandlingar slutförs nu i det gamla systemet, CTM/eu-supply, medan flertalet upphandlingar hanteras helt i Kommers. Alla nya upphandlingar annonseras alltså nu i Trafikverkets nya leverantörsportal via Kommers. TransQ används på samma sätt som tidigare Denna projektrapport är en leverans inom forsknings- och innovationsprojektet Förstudie automatiserad mätning av järnvägsinfrastruktur genom innovationsupphandling (TRV 2020/39092). Syftet med fö. Trafikverket genomför denna upphandling av nya systemlösningar syftande till att genom digitalisering inom tillståndsbaserat järnvägs-underhåll minska trafikstörningar genom ökad kunskap om effekt-samband relaterade till anläggningens degradering och underhålls-åtgärder Med hjälp av innovationsupphandling kan den offentliga sektorn i dialog med företag skapa tillgång till produkter och lösningar som bätt-re svarar mot offentliga behov. Innovationsupphandling kan bidra till förnyelse av offentliga verksamheter samt utveckla och höja kvaliteten i den svenska välfärden

Nasenoperation - Mehr Infos & Erstberatung hie

innovationsupphandling för att driva på utvecklingen av effektivare processer och ny teknik. Detta ska bidra till såväl ökad effektivitet och nytta inom Trafikverkets verksamhetsområde som att öka dess bidrag till ett samhällsekonomiskt effektivt och långsiktigt hållbar Trafikverkets projekt ligger mellan nivå 2 och 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Utvecklingsfrämjande upphandling (LOU/LUF/LUFS) Utvecklingsfrämjande åtgärder i alla förfaranden bl.a. förhandlat förfarande, konkurrenspräglad dialog Upphandling av nya lösningar (LOU/LUF/LUFS) Bl.a. förhandlat förfarande konkurrenspräglad dialog och innovationspartnerska

Innovationsupphandling för att öka - Trafikverke

 1. Trafikverket vill via en innovationsupphandling öka säkerheten vid oskyddade plankorsningar. Trafikverket bjuder in externa aktörer, både inom och utanför järnvägssektorn samt akademier, som nu får chansen att komma med förslag på nya smarta och snabba säkerhetslösningar för oskyddade plankorsningar. Anbuden skall vara inkomna till Trafikverket i.
 2. Till den 1 juni 2014 ska Trafikverket - redovisa resultat och erfarenheter av tidigare upphandlingar, som helt eller delvis kan betecknas som innovationsupphandlingar - formulera mål för samt utforma, genomföra och låta utvärdera en testverksamhet med innovationsupphandlingar - utforma förslag till plan för ökad användning av innovationsupphandlingar inom olika delar av sitt verksamhetsområde. En ökad användning av innovationsupphandling är ett viktigt bidrag till att.
 3. Mot bakgrund av att mellan 2 000 och 3 000 oskyddade trafikanter.
 4. Innovationsupphandling är ett samlingsbegrepp som innebär att genom upphandling möjliggöra och stimulera utveckling, nytänkande och innovationer. Som en av landets största offentligare beställare nyttjar Trafikverket sin beställarroll för att initiera, introducera och införa nya lösningar som ger ökat värde för skattepengarna, hållbart byggande, bättre tillgänglighet och goda miljöeffekter
 5. Trafikverket Beskrivning Behovet som adresseras i denna projektspecifikation är att utföra en förstudie för att avgöra om det är värdefullt att gå vidare med en innovationsupphandling av automatiserad mätning av järnvägslinjen mellan driftplatser

Innovationsupphandlingen ska bidra till såväl ökad effektivitet och nytta inom Trafikverkets verksamhetsområde som att öka dess bidrag till ett samhällsekonomiskt effektivt och långsiktigt hållbart transportsystem. Trafikverket ska med denna utgångspunkt Om projektet. eRoadArlanda är ett av projekten i Trafikverkets förkommersiella innovationsupphandling för utveckling av elvägar. Tekniken som utvecklats de senaste åren bygger på sk konduktiv teknik med en elskena i vägbanan som driver och laddar fordonen under resan Trafikverket har genom en innovationsupphandling uppdragit åt HIAK AB att utveckla en ny typ av friskluftventil med mycket hög ljudreduktion. Friskluftventiler är ofta begränsande för hur hög ljudreduktion som går att uppnå i befintliga fasader när Trafikverket bullerskyddar bostäder längs statliga vägar och järnvägar. Under hösten 2016 genomfördes en marknadsundersökning i. Det är kommunerna Uppsala och Skellefteå som är med i Trafikverkets innovationsupphandling. Tillsammans erbjuder de nu olika aktörer att utveckla lösningar som ska testas skarpt i verklig trafikmiljö under 2019/2020. - Uppsala kommun är öppen för nya kreativa idéer som kan leda till ett ännu säkrare, mer aktivt och hållbart resande till och från. Trafikverket har skrivit ram avtal för elkraftställverk. Resultaten ligger till grund för en innovationsupphandling som öppnar den 21 april. Ökad nytta med automatiserad mätning av järnvägsanläggningen. Idag den 31 mars 2021 beslutar Trafikverket om ny riksintresseprecisering för Stockholm Arlanda Airport

Fyra förslag har via en innovationsupphandling utvecklat lösningar som kan bidra till att fler reser aktivt på ett säkert sätt. Samtliga lösningar utgår från hållbarhetsmålen i Agenda 2030. För att stimulera till utvecklingen av smarta lösningar för ett aktivt resande har Trafikverket genomfört en innovationsupphandling tillsammans med kommunerna Skellefteå och Uppsala Skellefteå är en av två kommuner som blivit utvald till att vara med i Trafikverkets innovationsupphandling för Aktivt resande 2019-09-05 10:30 CEST Skellefteå utvald till innovationsupphandling Skellefteå är en av två kommuner som blivit utvald till att vara med i Trafikverkets innovationsupphandling för Aktivt resande

Trafikverket har tillsammans med Skellefteå och Uppsala kommun genomfört en innovationsupphandling för ett mer aktivt och hållbart resande. Tyréns är en av fyra vinnare som erbjuds teckna avtal med Trafikverket. Tyréns ska utveckla en app och kommer bland annat samla in statistik om resvanor och använda gamification för att inspirera till hållbara resval Trafikverket har tagit fram en första version av sin färdplan för ett uppkopplat och automatiserat vägtransportsystem. Planen är en del i satsningen på att utnyttja digitalisering både i transportsystemet och inom offentlig sektor i stort

• Direkt innovationsupphandling. • Katalytisk innovationsupphandling. • Förkommersiell upphandling (som inte är innovationsupphandling). ‚Innovation‛, ‛innovationsupphandling‛ och ‛innovationsvänlig upphandling‛ nämns inte alls i den svenska upphandlingslagstiftningen (LOU, LUF Inom projektet, och som en del av Trafikverkets innovationsupphandling, byggs världens första trådlösa elväg för bussar och tunga lastbilar på Gotland. Syftet är att bygga kunskap om framtidens elektriska vägar och skapa förutsättningar för en global implementering av induktiva elektriska vägsystem [KOM-405140] Innovationsupphandling - Avseende Trafikverket genomför denna upphandling av nya systemlösningar syftande till att genom digitalisering inom tillståndsbaserat järnvägs-underhåll minska trafikstörningar genom ökad kunskap om effekt-samband relaterade till anläggningens degradering och underhålls-åtgärder

Sverige kan bli först med att inspektera bärlinor

Trafikverket 781 89 BORLÄNGE Uppdrag om innovationsupphandling Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Trafikverket att analysera hur och i vilka delar av Trafikverkets v~rksamhetsområden, som verket kan använda sig av innovationsupphandling för att driva på utvecklingen av effektivare processer och ny teknik Innovationsupphandlingen som Trafikverket och Skellefteå och Uppsala kommun genomfört för ett säkrare, mer aktivt och hållbart resande är nu avslutat doch fyra företag får teckna avtal med Trafikverket. Fyra vinnare i ny typ av innovationsupphandling sättet i Trafikverkets projekt är en viktig förutsättning för att renodla beställarrollen och öka produktivitets- och innovationsutveckling i anläggningsbranschen, där inte minst en utveckling av innovationsupphandling kan skapa goda förutsättningar Denna upphandling börjar med en kvalificeringsfas. Ansökande som är kvalificerade har möjlighet att gå vidare till nästa fas. Sista datum att svara på ansökningsinbjudan är 2021-05-12. Innovationsfrämjande upphandling. Syftet med åtgärderna är att motverka/eliminera risken för störning på Essingeleden på grund av fartygskollision med någon av Essingeledens broar Innovationsupphandling. Utvecklingen går så snabbt när det gäller självkörande, autonoma, fordon att det kan bli en del av Trafikverkets krav vid upphandling. De anser att de, som stor beställare, har ett särskilt ansvar för att stimulera utvecklingsviljan

Trafikverket släpper ny innovationsupphandling - Nordic

Aktivt resande - det ska vara enkelt och - Trafikverke

 1. Innovationsupphandling är ett viktigt verktyg för att möta samhällsutmaningar. Ingen leverantör kunde tillgodose Trafikverkets behov. När önskad produkt inte erbjöds på öppna marknaden genomförde verket en innovationsupphandling. Finland gör ett rejält innovationsryck
 2. 03/05/2021. Trafikverket släpper ny innovationsupphandling. Innovation är en avgörande faktor för att möta de utmaningar samhället står inför, för att utveckla transportsystemet..
 3. Nu hoppas han vinna trafikverkets innovationsupphandling för att testa sin idé i större skala. Trafikverkets Andreas Berndtsson hoppas att en teststräcka på några kilometer kan byggas i slutet av nästa år och att tekniken ska vara kommersiellt gångbar om fem till tio år
FOI-dag tillsammans med Trafikverket - InfraSweden2030

Automatiserade mätningar av - trafikverket

 1. är Trafikverket den enskilt största beställaren i anläggningsbranschen. Upphandling i Trafikverket • Gör cirka 1300 upphandlingar per år • Cirka 160 inköpare Som ledande beställare har Trafikverket en unik • Innovationsupphandling är ett bra utvecklingsverkty
 2. Skellefteå och Uppsala har valts ut för att vara med i Trafikverkets innovationsupphandling för aktivt resande. Nu erbjuds olika aktörer möjlighet att utveckla lösningar som ska testas skarpt i verklig trafikmiljö under 2019 och 2020
 3. Så utvecklas Trafikverkets inköp. Trafikverket har i kraft av sina stora inköpsvolymer muskler att ha en hel avdelning som bara arbetar med att utveckla inköp. Christer Hagberg leder de dryga 20 personer som ska göra Trafikverket till en bättre inköpsorganisation
 4. Elvägar är en hållbar transportlösning för framtiden. I eRoadArlanda utvecklar vi tekniken där fordon laddas från vägen medan de kör. Läs mer om projektet

Trafikverkets webbutik

Innovationsupphandling inom social omsorg, äldreboende. Upphandling av äldreboenden med profil för ökad valfrihet i Solna Stad, Stockholm. Behov och resultat. Solna stad har upphandlat vård- och omsorgsboenden för äldre till fast pris En innovationsupphandling innebär att Trafikverket går in och ekonomiskt stöttar relevanta intressenter för att dessa ska arbeta mot en lösning, berättar Pontus. Om en innovationsupphandling äger rum kan det bli aktuellt för aktörer att söka ytterligare finansiering från innovationsmyndigheten Vinnova Trafikverket har genom en innovationsupphandling uppdragit åt HIAK AB att utveckla en ny typ av friskluftventil med mycket hög ljudreduktion. Friskluftventiler är ofta begränsande för hur hög ljudreduktion som går att uppnå i befintliga fasader när Trafikverket bullerskyddar bostäder längs statliga vägar och järnvägar

 1. alhanteringen och en statlig starta upp-garanti är några av förslagen för att flytta över gods från väg till järnväg i Trafikverkets utredning. Det är trångt på spåren där persontrafik och godståg ska samsas med underhållsåtgärder
 2. Det är kommunerna Skellefteå och Uppsala som är med i Trafikverkets innovationsupphandling. Tillsammans erbjuder de nu olika aktörer att utveckla lösningar som ska testas skarpt i verklig trafikmiljö under 2019/2020
 3. Trafikverket gör affärer för 40 miljarder kronor per år, vilket gör myndigheten till den största beställaren i anläggningsbranschen. Nu har ämbetsverket, på uppdrag av regeringen, fått till uppgift att redogöra för hur myndigheten arbetar med strategiska offentliga inköp och det arbetsrättsliga regelverket på arbetsmarknaden
 4. Trafikverket vill via en innovationsupphandling öka säkerheten vid oskyddade plankorsningar Trafikverket bjuder in externa aktörer, både inom och utanför järnvägssektorn samt akademier, som nu får chansen att.
 5. Innovationsupphandling är ett samlingsbegrepp som innebär att genom upphandling möjliggöra och stimulera utveckling, nytänkande och innovationer. Som en av landets största offentligare beställare nyttjar Trafikverket sin beställarroll för att initiera, introducera och införa nya lösningar som ger ökat värde för skattepengarna, hållbart byggande, bättre tillgänglighet och goda.
 6. För att få till en snabbare utveckling med friskluftsventiler som har hög ljuddämpning utlyste Trafikverket en innovationsupphandling. Efter en marknadsundersökning år 2016 i flera länder ansåg man att det inte fanns någon produkt som kunde lösa bullerproblematiken

I konkurrens med multinationella företag blev Elways en av två vinnare* i projektet Elvägar i Trafikverkets innovationsupphandling och det blev också startskottet till att kunna bygga två kilometer elväg på allmän väg, väg 893 mellan Arlandas fraktterminal och PostNords logistikanläggning i Rosersberg Tillsammans med hjälp av Skellefteå och Uppsala kommuner vill Trafikverket uppmana till en utveckling av smarta lösningar för aktivt resande. Därför har de nu inlett en innovationsupphandling Innovationsupphandling - ett verktyg för framtidens smarta boende och byggande . Förstudierapport . SMART HOUSING Även Trafikverket har gjort en genomgång av innovationsupphandlingar i sin verksamhet och sammanställt det i en analys, som redogörs fö

Aktuella upphandlingar - Trafikverke

En innovationsupphandling kring elvägar har genomförts av Trafikverket, som nu går vidare med två projekt: ett i Arlanda och ett i Gävle. - Det kan bli ett bra komplement till dagens väg- och järnvägstrafik, säger Torbjörn Suneson, tf generaldirektör på Trafikverket Nu har Trafikverket hittat en lösning i form av nya innovativa frisluftsventiler. Genom innovationsupphandling har en ny friskluftsventil utvecklas som ger goda ljuddämpande egenskaper i fastigheter nära vägar och järnvägar. Grafik: HIAK Katrin Olofsson, projektledare Trafikverket. Foto: Trafikverket Projektet är en del i Trafikverkets förkommersiella innovationsupphandling där vi utvecklar och testar tekniken. I uppdraget ingår att bygga en 2 km lång testbana belägen mellan Arlandas fraktterminal och Rosersbergs logistikområde. eRoadArlanda drivs av ett konsortium med följande medlemmar:. Det ska främja innovation och konkurrenskraft. Ett av målen är att utveckla och hitta finansiering för att bygga elvägar. I Sverige pågår utvecklingsarbetet sedan flera år. Två unika elvägsprojekt är med i Trafikverkets innovationsupphandling där olika lösningar ska utvecklas och testas

Förstudie - Innovationsupphandling : Nya digitala

-Innovationsupphandling: Automatiserade mätningar av järnvägsanläggningen, Amparo Morant, Trafikverket. Rundabordssamtal Deltagare: - Anders Aabakken, Trafikverket - Anders Hanberg, Westermo - Konstantinos Kyprianidis, Mälardalens högskola - Sara Carmo e Silva, CGI. Seminarium Beläggningar Drift & Underhåll. SBUF:s anläggningsutskott anordnade 28 oktober 2014 ett miniseminarium om Beläggningar och Drift & Underhåll

Upphandling: Innovationsupphandling - Avseende

Trafikverkets innovationsupphandling Uppsala kommun är tillsammans med Skellefteå kommun utvald att ingå i Trafikverkets innovationsupphandling Aktivt resande som -Uppsala. 1 1 3 6 9 10. Innan dess ska Trafikverket göra en innovationsupphandling - även det en nyhet för myndigheten. Trafikverket kommer att ta fram flera underlag i samarbete med tre eller fyra olika entreprenörer. Sedan går myndigheten vidare med den lösning som verkar bäst En innovationsupphandling kring elvägar har genomförts av Trafikverket, som nu går vidare med två projekt: ett i Arlanda och ett i Gävle.- Det kan bli ett bra komplement till dagens väg- och järnvägstrafik, säger Torbjörn Suneson, tf generaldirektör på Trafikverket

strukton-innovation-award-2019-1 – Nordic Infracenter

Trafikverket vill via en innovationsupphandling öka

I projektet eRoadArlanda arbetar vi med att förverkliga framtidens elvägar. Vår lösning baseras på konduktiv teknik där en elskena i vägbanan driver och laddar fordonen under resan. Projektet är en del i Trafikverkets förkommersiella innovationsupphandling där vi utvecklar och testar tekniken. Läs mer här Trafikverket öppnar nu upp för en innovationsupphandling som ska lägga grunden för ett mer digitaliserat tillståndsbaserat underhåll. The Transport Administration is now opening up an innovation procurement that will lay the foundation for a more digitized state-based maintenance Idag invigdes eRoadArlanda, en svensk innovation och den första i sitt slag i världen där både gods- och personfordon kan laddas medan de kör. Lösningen som både är hållbar och kostnadseffektiv möjliggör elektrifiering av befintliga allmänna vägar och en framtid med fossilfria vägtransporter. Tomas Eneroth, Sveriges infrastrukturminister, Lena Erixon, generaldirektör. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 781 89 Borlänge. E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921. Innovationsupphandling för säker och aktiv mobilitet.. 39 5.10. Informationsspridning via Trafikverkets webbplats. Trafikverket om att genomföra ett pilotförsök inom Trafik Stockholm. Vidare inleddes diskussioner med Vinnova som resulterade i att en gemensam ansökan att genomföra en innovationsupphandling lämnades in. Ansökan godkändes i december 2013, vilket innebär att Vinnova stödjer processen me

Innovationsupphandlar aktivt resande - Inköpsråde

Trafikverket har tillsammans med Skellefteå och Uppsala kommun genomfört en innovationsupphandling för ett mer aktivt och hållbart resande. Av 25 företag.. Trafikverket utlovar mer innovation. Innovationer är en av de största drivkrafterna för ökad produktivitet och effektivitet. Det menar Trafikverkets Gunnar Malm som lovar att bli bättre på att innovationer i sina inköp av varor och tjänster Trafikverket? Processen och praktiska exempel Anders Boethius Inköp och Logistik Nässjö 2018-11-22. 2 2018-11-28 Två förhållningssätt Två förhållandesätt från Trafikverket • Nya metoder i produktionen • Nya tekniska lösningar i järnvägen. Verktygslådan för innovationsupphandling En ökad användning av innovationsupphandling är ett viktigt bidrag till att nå Trafikverkets strategiska mål och därmed också den transportpolitiska måluppfyllelsen och även den nationella innovationspolitiska måluppfyllelsen. Place, publisher, year, edition, pages Borlänge: Trafikverket, 2014. Serie Regeringen har idag fattat beslut att ge Trafikverket, Energimyndigheten och Vinnova i uppdrag att arbeta med så kallad innovationsupphandling. Syftet med beslutet är att myndigheterna genom att använda upphandling som ett verktyg, ska bidra till att stärka svensk innovationskraft

Trafikverket planerar, bygger och sköter det statliga väg- och järnvägsnätet. Här är innovationsupphandling ett bra verktyg som främjar nytänkande och en välmående bransch som får större möjligheter att arbeta med innovativa lösningar,. Kolla in Trafikverkets nya innovationsupphandling för att rädda liv. Vi söker aktörer som kan utveckla framtidens alternativ till fysiska Gillas av Roberto Vespo. Gå med nu för att se all aktivitet Erfarenhet Kvalificerad Inköpare Trafikverket. Infrastrukturkommissionen presenterade på onsdagen sin slutrapport. Bland annat vill de skapa ett ramverk för infrastrukturbeslut som tydliggör de samhällsekonomiska avvägningarna, att Trafikverket växlar upp arbetet med innovationsupphandling, och ge långsiktiga placerare möjlighet att investera i infrastruktur

Innovationsupphandling säkrar buller - och ventilation

IST Home deltog i en innovationsupphandling som organiserades av Trafikverket samt Skellefteå och Uppsala kommun för att designa en lösning för säkrare, mer aktivt och hållbart resande - och vann! Den vinnande idén - gående skolbuss - utvecklades tillsammans med Tyréns, Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad.. Innovationsupphandling i olika former, inte minst förkommersiell upphandling skulle vara ett tillskott i Trafikverkets arbete med efterfrågestyrd forsknings- och innovationsarbete. Den utveckling av nya lösningar som sker kan också vara till fördel för kommunala väghållare Bara Trafikverket köper produkter för ungefär 40 miljarder kronor om året. Som ett första steg kan den nya statliga strategin för upphandling komma att kräva att 5 procent av upphandlingarna ska gälla icke existerande produkter. För Trafikverket skulle det alltså betyda innovationsupphandling på 2 miljarder kronor per år

Nordic-Infracenter-järnvägsfrukost – Nordic InfracenterOm oss | Plaståtervinning i Wermland AB

Utvecklingsprojekt - fudinfo

Genom att göra ett hål i fasade ökar risken för att ljudpåslag på fasaden kommer in i bostaden. De vanligaste lösningarna för att minska ljudet från utsidan är att skärma av och absorbera. Längst ner är ett exempel som utvecklats i en innovationsupphandling av trafikverket är högsta fokus var bullerdämpning av friskluftsventil. Innovationsupphandling görs tydligt. Innovations­upphandling är ett ord på modet och dessutom ett ord som alla tolkar på sitt eget sätt. Nu bjuder Upphandlingsmyndigheten på en färsk vägledning som myndigheter kan luta sig mot i arbetet med att förstå och rent praktiskt genomföra denna typ av upphandling

Framtidens Järnväg - Projekt Framtidens Järnväg

Uppdrag om innovationsupphandling - Regeringen

 1. Startskott för Innovationsupphandling. Innovationsupphandlingen ska öka kvaliteten och värdet på det som upphandlas av det offentliga. Den ska också bidra till att lösa våra stora samhällsutmaningar. Förra veckan arrangerade Trafikverket, Energimyndigheten och Vinnova en gemensam kick-off kring innovationsupphandling
 2. EU har beslutat att på sikt fasa ut kreosotimpregnerade träsliprar vilket öppnar för andra materialalternativ för sliperstillverkning. I samarbete med TMR AB och Plaståtervinning AB har Inlandsbanan förlagt 100 plastsliprar på en sträcka för att se hur de klarar vinterförhållande. Slipern är framtagen av TMR AB inom ramen för Trafikverkets innovationsupphandling
 3. • Innovationsupphandling är möjlig, men används sällan. • Myndighetsledningar bör se upphandling som ett strategiskt verktyg. • Lagstiftningen är krånglig, stelbent och otydlig. • Rädsla för överprövningar avskräcker från innovationsupphandling. • Brist på central vägledning och stöd
 4. De äldre blir fler. Men de som jobbar i äldreomsorgen blir färre. Hur ska vi då kunna hitta vägen till en bättre äldreomsorg? Det finns ett svar och det är - innovation. Det betyder nytänkande, att skapa nya vägar och hitta metoder för framtiden. Men också att hitta medlen för att klara nutiden
 5. Inom projektet, och som en del av Trafikverkets innovationsupphandling, byggs världens första trådlösa elväg för bussar och tunga lastbilar på Gotland. Syftet är att bygga kunskap om framtidens elektriska vägar och skapa förutsät
 6. anläggningsbranschen. En viktig åtgärd för att främja detta är att Trafikverket behöver initiera och genomföra FoI-projekt som ger ökat empiriskt stöd för vilka affärsformer med mera som fungerar bäst och ger stöd för utveckling (rapport 2014:084, Regeringsup pdrag om innovationsupphandling)

Om elvägsprojektet eRoadArland

Innovationsupphandling Aktivt resande - utlysning. Vill du utveckla en ny lösning för aktivt resande? Trafikverket och kommunerna Uppsala och Skellefteå erbjuder nu organisationer att tillsammans med dem utveckla idéer som ska leda till demonstrationer/tester i verklig miljö Trafikverket har genom en innovationsupphandling uppdragit åt HIAK AB att utveckla en ny typ av friskluftventil med mycket hög ljuddämpning. Friskluftventiler är ofta begränsande för hur hög ljudreduktion som går att uppnå i befintliga fasader, när Trafikverket bullerskyddar bostäder längs statliga vägar och järnvägar ×. In this page you can search for RFTs published within Eu-Supply CTM. Click on the RFT name to view the details of the RFT. Use the filters to make a specific search, there are more search options below the down arrow

Två leverantörer återstår nu i Trafikverkets stora innovationsupphandling. Det är Rosersbergs Utvecklings AB, RUAB, som ska testa en teknik som innebär att en elskena i vägbanan driver och laddar fordonet under resan, samt Region Gävleborg som testar en teknik som innebär att en strömavtagare på lastbilshyttens tak matar ner strömmen till en elhybridmotor i lastbilen Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör informera riksdagen om uppnådd effektivitet med olika upphandlings- och kontraktsformer inom Trafikverket samt ge Trafikverket i uppdrag att ta fram empiriskt underlag som motiverar strategier och beslut om upphandling, att utveckla de. Startupföretag har lösningen för att stoppa tågkaoset. Snart kanske vi slipper ett antal onödiga stopp i tågtrafiken. Innovationsföretaget D-Rail har kommit på ett smart sätt att upptäcka fel på både kontaktledningar och räls innan de leder till stopp Trafikverket, Energimyndigheten och Vinnova fick tidigare i år fick uppdrag att arbeta med innovationsupphandling. Det betyder att den offentliga sektorn använder upphandling på ett sätt som löser problem genom att skapa nya produkter och tjänster

Välkommen på nästa träff med premiumnätverket IEFF inköpseffektivisering! Temat denna gång är GDPR och innovationsupphandling. Program: GDPR, inför lagen som införs i maj 2018 Vilka problem har ni/har haft, hur har ni åtgärdat dem Projektledaren på Stockholms stad visar hur de gör Trafikverket | 63,608 followers on LinkedIn. Vi gör Sverige närmare | Vi bidrar till samhällsutvecklingen Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Det är Trafikverkets vision - en vision.

SOI - Sveriges Offentliga Inköpare

Därför stöttar Trafikverket innovativa utvecklingsprojekt som bidrar till långsiktiga hållbara lösningar, säger Lena Erixon, Projektet eRoadArlanda arbetar med att förverkliga framtidens elvägar och är en del i Trafikverkets förkommersiella innovationsupphandling Innovationsupphandling. Trafikverket håller i samarbete med Energimyndigheten och Vinnova på att genomföra den största innovationsupphandlingen i Europa. Målet är att nästa år kunna bygga en eller flera kortare elvägssträckor På CLOSER kommer Erik inledningsvis att främst arbeta inom temaområdet Långväga Multimodala Godstransporter.Han kommer även att vara ordförande för det strategiska rådet inom det temaområdet där han representerar Trafikverket.. Erik har en pol. mag. examen från Göteborgs universitet och arbetar idag i Borlänge. Från mitten av 1990-talet har Erik i huvudsak arbetat med. I vår börjar Trafikverket testa nya typer av sliprar. Målet är att hitta alternativ till träsliprar impregnerade med kreosot som är bättre för miljön och människors hälsa. Plaståtervinning i Wermland AB har fått uppdraget att skapa en sliper baserad på de förpackningar som insamlas genom producentansvaret

Fyra leverantörer har gått vidare i Trafikverkets stora innovationsupphandling. Tunga fordon står för 20-23 procent av vägtransporternas energianvändning i Sverige. Nästan alla fordonen drivs med fossilt bränsle Både elvägen i Sandviken och den som nu invigts ingår i Trafikverkets förkommersiella innovationsupphandling. Generaldirektör Lena Erixon menar att metoden att ta hjälp av många olika aktörer, inklusive privata, har varit lyckosamt och något hon hoppas få se mer av En innovationsupphandling eller någon annan form av subventionsprogram innebär att det offentliga under en tidsbegränsad period bär kostnaderna för de osäkerheter som är förknippade med nya tekniker. Vi föreslår att staden undersöker intresset hos främst Energimyndigheten och Trafikverket för innovationsupphandling eller et Det här är en Request for information (RFI) som genomförs före en ev. innovationsupphandling för att Trafikverket ska få ett bra underlag för att ev. kunna beställa projektet. Genom denna RFI önskar Trafikverket få svar på ett antal frågor för att bedöma mognadsgraden för automatiserade persontransporter/bussar eRoadArlanda är en av två deltagare i Elvägsprojektet - Trafikverkets förkommersiella innovationsupphandling för utveckling av elvägar. Den andra är Region Gävleborg. I det projektet testas på en sträcka av E16 utanför Sandviken en teknik som innebär att en strömavtagare på lastbilshyttens tak matar ner strömmen till en elhybridmotor i lastbilen

 • Bux.cx roblox.
 • Ashnikko merch.
 • AP News.
 • Sudo make me a sandwich.
 • Comhem digitalbox utan abonnemang.
 • Norska klädkedjor.
 • IOS games that pay crypto.
 • Verloskundige opleiding Hbo waar.
 • Vad är kortfristiga skulder.
 • Salary in cryptocurrency.
 • Jonas Love Emanuel Almqvist.
 • App mua bán coin.
 • Öppen spis insats.
 • Hyundai Capital America Irvine.
 • ABN AMRO application unsuccessful.
 • CNN Business.
 • Sensalve Mop.
 • How to buy Chainlink UK.
 • Bokföra registreringsavgift Bolagsverket.
 • Migrationsverket ersättning boende.
 • Eon el.
 • Detaljerat.
 • Tischdeko Weihnachten Gold.
 • Vad är tomträtt.
 • The crypto Insider.
 • Schwab Utilities ETF.
 • Canada uk artificial intelligence initiative.
 • Bästa familjecamping.
 • House gecko care.
 • Australia Day trading hours 2021 NSW.
 • SEB vardagsekonomi.
 • Loonheffingskorting engels.
 • Dread bongo twitter.
 • Bitcoin de Yubikey.
 • Computer science games for middle school.
 • Vad är avvikelse inom specialpedagogik.
 • Nyse abbv.
 • Zinseszins Startkapital berechnen.
 • Akvariegrus vit.
 • Aktieägare Tangiamo.
 • CNN Business.