Home

Oncoline rectumcarcinoom

Oncoline: Colon/rectumcarcinoom : Colon/rectumcarcinoo

 1. Oncoline is een uitgave van © Integraal Kankercentrum Nederland | Disclaimer | Cookiebeleid | Privacyverklaring | Beveiligingskwetsbaarheid melden | 202
 2. Gastroenterologie > Rectumcarcinoom Rectumcarcinoom: Aanbevelingen Literatuurbespreking Conclusies Overweginge
 3. Colon- en rectumcarcinoom : Colon- en rectumcarcinoom. 1 - Stryker JA (1986) Stryker JA, Bartholomew M. Failure of lactose-restricted diets to prevent
 4. http://www.oncoline.nl/rectumcarcinoom. Accessed 1 July 2013. 20. Heald RJ (1998) Total mesorectal excision. The new European gold standard. G Chir 19(6-7):253-255
 5. TNM-8 • The TMN 8th edition is being published in December 2017. The UICC TNM Prognostic Factors Project recognizes that not all cancer registries will be able to stage
 6. Richtlijn Rectumcarcinoom. Available online: http://www.oncoline.nl/rectumcarcinoom (assessed on 1 March 2019). Richtlijn Coloncarcinoom. Available online:
 7. Introduction. Major surgery for early rectal cancer patients leads to high cure rates, low local recurrence rates, but a high postoperative mortality risk with

The number of octogenarians with rectal adenocarcinoma is growing. Current guidelines seem difficult to apply on octogenarians which may result in non-adherence. The aim Background and Purpose In patients with locally advanced rectal cancer treated with neoadjuvant chemoradiation followed by rectal resection, postoperative morbidity is a Landelijke_Werkgroep_Gastro-Intestinale_Tumoren (2016) Landelijke Richtlijn Rectumcarcinoom (version 3.0). www.oncoline.nl. 18. Maas M, Beets-Tan RG, Lambregts DM Introduction 1. Rectal cancer resection has a high risk of local recurrence: 25 years ago more than 20% of the rectal cancer patients developed a local recurrence after Methods. A total of 316 patients with colorectal cancer (median age 68.3 years), discussed at the multidisciplinary gastrointestinal oncology team meetings between 2010

Chirurg en Operatie. Vroeg / laat stadium endeldarmkanker (rectumcarcinoom). Op 31-05-2020 ontleend aan Oncoline - Landelijke richtlijn niet kleincellig longcarcinoom Type operatie voor rectumcarcinoom met dubbelloops/ eindstandig stoma en/of primaire anastomose Read Prognostic Factors for Postoperative Morbidity and Tumour Response After Neoadjuvant Chemoradiation Followed by Resection for Rectal Cancer, Journal of Dit protocol (vanaf versie 20) is opgesteld volgens de Oncoline de richtlijn Colorectaalcarcinoom versie 3.0 (2014), en goedgekeurd, medio mei 2008 door het Commissie Beroeps Uitoefening (CBU) van de Nederlands Vereniging Van Pathologie (NVVP) en ontwikkeld door Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA) Alle patiënten met een rectumcarcinoom dienen in een multidisciplinair oncologisch overleg besproken te worden. Aanbevelingen. Lokale stagering van rectumcarcinomen heeft belangrijke implicaties voor de keuze van de meest optimale therapie. Voor het stageren van oppervlakkige tumoren is er een belangrijke rol voor endorectale echografie

Bij endeldarmkanker zijn er 4 stadia. Het stadium zegt iets over hoever de kanker is uitgebreid. Voor je prognose is het belangrijk om te weten in welk stadium de ziekte is operatie. Bij rectumcarcinoom tevens halfjaarlijks rectaal toucher. • Echografie van de lever halfjaarlijks gedurende het eerste jaar, daarna jaarlijks tot vijf jaar na operatie. CT-scan is geïndiceerd indien echografie technisch niet goed uitvoerbaar is, bijvoorbeeld bij obese patiënten of veel lucht in de darmen Bij endeldarmkanker zijn er 4 stadia. De stadia laten zien hoever de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid. Lees verder Endeldarmkanker is een vorm van darmkanker. Ongeveer 1 van de 3 mensen met darmkanker heeft endeldarmkanker. De medische term voor endeldarmkanker is rectumcarcinoom. De endeldarm is het laatste stuk van de darm en zit voor de anus. Endeldarmkanker wordt anders behandeld dan dikkedarmkanker. Lees verder over wat kanker is en hoe het ontstaat

Oncoline: Colorectaalcarcinoom : CRM en kwaliteit chirurgie

Oncoline: Colon- en rectumcarcinoom : Colon- en

 1. Darmkanker is een ziekte die voornamelijk ouderen treft; 53% van alle patiënten met darmkanker is 70 jaar of ouder. Tijdens diagnose van dikkedarmkanker is bij 22% van de patienten de tumor verspreid naar andere organen (stadium IV)
 2. Primaire behandeling rectumcarcinoom Sub-pagina's open- en dichtklappen. Lokale chirurgie na poliepectomie T1 RC. Neoadjuvante of inductietherapie bij het vroege RC. Neoadjuvante therapie intermediair stadium RC. Neoadjuvante (chemo)radiotherapie bij het lokaal gevorderd RC
 3. Nieuwe anussparende techniek zodat een definitief stoma kan worden voorkomen Inleiding. Deze webpagina geeft u een globaal overzicht van de behandeling van goedaardige gezwellen en vroegtijdige stadia van kwaadaardige tumoren die uitgaan van het slijmvlies van de endeldarm en tevens vlak bij de anusopening zijn gelegen
 4. Richtlijn Colorectaal Carcinoom 2014 De rest van de richtlijn kun

Short-term follow-up after laparoscopic versus

 1. Colorectaal carcinoom is een veelvoorkomende kankersoort in Nederland en neemt wat betreft incidentie zowel bij mannen als bij vrouwen de derde plaats in.1 De overleving van patiënten met een colorectaal carcinoom is sterk afhankelijk van de uitgebreidheid van de ziekte bij diagnose, waarbij vroege detectie tot een betere prognose leidt. Colorectaal carcinoom ontstaat uit epitheliale cellen.
 2. Doel. Het doel is een modulair opgebouwde richtlijn hoofd-halstumoren die multidisciplinair is ontwikkeld. De richtlijn moet praktische handvatten bieden voor de zorg voor patiënten met een hoofd-halstumor in gespecialiseerde centra die door de NWHHT als zodanig erkend zijn
 3. Het colon is een hol orgaan, grofweg 130 tot 150 cm lang, dat loopt vanaf de ileocaecale overgang (rechts onder in de buik) via de flexura hepatica (rechts boven in de buik) en de flexura lienalis (links boven in de buik) tot anus
 4. Hoe hoog is het risico op maligne huidtumoren bij 5-jaarsoverlevers van hodgkinlymfoom, en wat zijn de risicofactoren hiervoor? Het risico op melanoom na hodgkinlymfoom is licht verhoogd, met een standardized incidence ratio van 1,6-4,9 en een absoluut excess risico van 0,4-3,1 per 10.000 patiënten per jaar. 27,32,33,40,52,70,82,87,108 Het risico op melanoom is vooral in de eerste 5-10 jaar.

Cancers Free Full-Text Trends in Overall Survival and

De nieuwe richtlijn colorectaal carcinoom is gepubliceerd op oncoline.nl. De geldigheidsduur van deze richtlijn is vastgesteld op vijf jaar. De richtlijn beschrijft wat in het algemeen de beste zorg is voor volwassen patiënten met een primair of gemetastaseerd colorectaal carcinoom en doet aanbevelingen voor de screening, diagnostiek, behandeling en nazorg. De richtlijn is bestemd voor alle. gynaecologische tumor of een rectumcarcinoom. Dit hangt enerzijds samen met de prevalentie van deze tumoren en anderzijds met de neiging van deze tumoren in de huid te groeien en zo een oncologisch ulcus te vormen. Ulceraties in de huid treden op bij 0,7-9% van alle patiënten met kanker. Geschat wordt dat bij 5-10% va

een werkgroep voor de richtlijn rectumcarcinoom was opgericht, is er met het oog op onderlinge afstemming en efficiëntie voor gekozen om de plenaire vergaderingen met beide richtlijnwerkgroepen gezamenlijk organiseren. Een redactieteam, bestaande uit de voorzitters en de medewerkers van de VIKC 04/03/08 Coloncarcinoom (2.0) 29 het 1e jaar na operatie voor coloncarcinoom of rectumcarcinoom [Gooiker 2012]. Een hogere ASA 30 score en meer comorbiditeit zijn geassocieerd met een hogere sterfte evenals het optreden van 31 complicaties Conclusion. The results from the EORTC-CLOCC trial, the comparable survival for ablation + PH versus PH alone, the potential to induce long-term disease control and the low complication rate argue in favour of ablation over chemotherapy alone. Further randomized comparisons of ablation to current-day chemotherapy alone should therefore be considered unethical Niveau 1: Het is aangetoond dat het risico op rectumcarcinoom bij overlevers van hodgkinlymfoom verhoogd is na radiotherapie.[A2 Dores 2002 33, A2 Swerdlow 2011 110] Niveau 2: Het is aannemelijk dat het risico op coloncarcinoom bij overlevers van hodgkinlymfoom verhoogd is na radiotherapie, al dan niet in combinatie met chemotherapie.[A2 Swerdlow 2011 110 , B Birdwell 1997 16 RECTUMCARCINOOM (zie ook www.oncoline.nl , www.websurg.com ) Algemeen . Chirurgie voor het rectumcarcinoom wordt over de hele wereld gekenmerkt door een hoog percentage lokale recidieven. Dit getal varieert van 5 tot ruim over 30%

Rectumcarcinoom (endeldarmkanker) Pancreascarcinoom (alvleesklierkanker) Gynaecologische tumoren. Epitheliaal ovariumcarcinoom (eierstokkanker epitheliale type) Endometriumcarcinoom (baarmoederkanker) Cervixcarcinoom (baarmoederhalskanker) Overige gynecologische maligniteiten (niet cervix-, ovarium- of endometriumcarcinoom) Hersentumore Behandelingen adjuvant/curatief De standaardbehandeling van maagkanker (meer dan stadium 1) bestaat niet alleen uit resectie maar ook uit preoperatieve chemotherapie en postoperatieve chemotherapie. Gebleken is dat hier mee de overleving van de patiënten met maagkanker duidelijk beter werd dan na alleen resectie. Patiënten met een resectable maagcarcinoom (meer dan stadium... Lees meer >

Chemoradiation therapy for rectal cancer in the distal

 1. Richtlijn Erfelijke Darmkanker (www.oncoline.nl) Richtlijn Colorectaal Carcinoom 2013 (www.oncoline.nl) Bepalen van het surveillance interval op basis van de huidige coloscopie Stap 1. Scoretabel voor aanwezigheid van adenoomkenmerken en serrated poliepen* Poliepkenmerken Waarde Score Aantal adenome
 2. (2015). Review on adjuvant chemotherapy for rectal cancer - why do treatment guidelines differ so much? Acta Oncologica: Vol. 54, No. 4, pp. 437-446
 3. Achtergrondinformatie In 2019 werd bij ruim 13000 mannen de diagnose prostaatkanker gesteld. Meer dan de helft van de patiënten is bij diagnose ouder dan 70 jaar. Rond 60% van de mannen met prostaatkanker presenteert zich bij diagnose met gelokaliseerd prostaatkanker (T1-2 N0/x M0/x). Ongeveer 15% heeft bij diagnose gemetastaseerde... Lees meer >
 4. het colon- als het rectumcarcinoom een belangrijke plaats in. 1 VAN ONCOLINE NAAR RICHTLIJNENDATABASE De voorgaande edities van de richtlijn colorectaal carcinoom uit 2008 en 2014 kwamen tot stand vanuit de werkgroep gastro-intestinale tumoren van het Integraal Kankerinstituut Nederland (IKNL), op initiatief van de Nederlandse Vereni
 5. Implementatie nazorgplan in de oncologie Workshop 20 maart 2015 I Ankie Krol, verpleegkundig specialist Meander MC en Saskia Lunter, projectmedewerker IKN
 6. Een Astrocytoom. Een astrocytoom is een hersentumor die is ontstaan uit astrocyten, dat zijn stervormige cellen die als het ware het dragend weefsel van de hersenen vormen
 7. RECTUMCARCINOOM (zie ook www.oncoline.nl , www.websurg.com ) Op basis van de gegevens van de dutch TME trial en de ontwikkeling van effectievere chemotherapie is gekomen tot de volgende voorbehandeling op basis van tumorlocalisatie Er is geen evidence voor adjuvante behandeling van het rectum carcinoom mbv chemotherapi

Guideline versus non-guideline based management of rectal

TNM Classificatie van Maligne Tumoren (TNM) is het systeem voor de stadiëring van kanker dat is ontwikkeld door de Union Internationale Contre le Cancer of International Union Against Cancer (UICC). De TNM classificatie wordt ook gebruikt door de American Joint Committee on Cancer (AJCC) en de International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) Nieuw richtlijnen Hypofarynxcarcinoom, Rectumcarcinoom, Coloncarcinoom op Oncoline 16 jan 2008 Om dit onderdeel te bekijken moet u ingelogd zijn of kunt u op registreren klikken indien u nog geen account hebt Chemoradiatie van het rectumcarcinoom leidt tot een complete respons van de afwijking bij 15-27% van de patiënten. Chirurgie met de flexibele anale toegangspoort leent zich uitstekend voor lokale excisie van de restafwijking

Prognostic Factors for Postoperative Morbidity and Tumour

Patiënten met een rectumcarcinoom kunnen niet deelnemen en het gebruik van bloedver-dunners is een ander belangrijk exclusiecriterium. rectaalcarcinoom' van Oncoline. Daarnaast vullen pati-enten op 3 momenten in de studie vragenlijsten in over de kwaliteit van leven en over het dagelijks functioneren Kanker.nl is de plek voor betrouwbare informatie en ervaringen van anderen. Stel je vraag over kanker, ontmoet lotgenoten of schrijf je eigen blog. We zijn er voor je Met de sterke vergrijzing van de bevolking is het logisch dat de oncologische wondzorg en oedeemzorg steeds belangrijker wordt. Voeg daaraan toe dat kankerpatiënten in het algemeen weliswaar langer behandeld worden, maar dat dit vooral in dagbehandeling gebeurt, en het wordt duidelijk dat optredende complicaties bij oncologische wonden en ulcera zich meer en meer voordoen in de thuissituatie

Inleiding. Colorectaal carcinoom is een frequent voorkomende tumor en op één na de belangrijkste kankergerelateerde doodsoorzaak in Nederland Voor de richtlijnen coloncarcinoom en rectumcarcinoom is echter afgesproken deze nieuwe TNM classificatie niet over te nemen. Derhalve zullen we voor de richtlijnen coloncarcinoom en rectumcarcinoom TNM 5 blijven hanteren. Aanleiding Per jaar wordt het colorectaal carcinoom bij circa 10.000 nieuwe patiënten vastgestel No category 6v lln indeling - Theresialyceu

MRI surveillance for the detection of local recurrence in

-Bij rectumcarcinoom ook X-thorax -Coloscopie 1 jaar na operatie, daarna afhankelijk van bevindingen na 3 of 5 jaar -Bij rectumsparende therapie 3 a 6 maandelijks endoscopische inspectie van het litteken gedurende 2 tot 3 jaa Als er geen onderliggende organische oorzaak is, kan er sprake zijn van bekkenbodemdisfunctie. Bij een bekkenbodemdisfunctie zal de reguliere behandeling (voorlichting, normale vezel- en vochtinname, laxantia et cetera) vaak onvoldoende werkzaam zijn. Differentiaaldiagnostische overwegingen zijn rectumprolaps, rectokèle of rectumcarcinoom. 7

Early local recurrence and one-year mortality of rectal

Richtlijnen oncologische zorg. www.oncoline.nl 2: Sloothaak DAM, Geijsen DE. Optimal time interval between neoadjuvant chemoradiotherapy and surgery for rectal cancer. Br J Surg. 2013 Mar 27. 3: Dhadda AS, Zaitoun AM, Bessel EM Palliatieve zorg is zorg die zich richt op de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Het doel van palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te realiseren, door bijvoorbeeld het voorkomen of verlichten van lijden Hier vind je informatie over kankersoorten, de behandeling en de gevolgen van kanker. Alles wat je leest is gecontroleerd door deskundigen DOELDefecatieproblemen komen regelmatig voor na een 'low anterior'-resectie (LAR) vanwege een rectumcarcinoom. De term 'low anterior resection syndrome' (LARS) is de overkoepelende term voor deze problemen. Het doel van dit onderzoek was om het risico op LARS en de impact van LARS op de kwaliteit van leven na te gaan. METHODEPatiënten die een LAR hebben ondergaan en geen recidief of.

bevacizumab vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. Zie voor de adviezen voor bevacizumab bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom eerstelijnsbehandeling en 'beyond progression' (tweedelijnsbehandeling) de commissie BOM.. Voor de behandeling van colorectaal carcinoom staat op oncoline.nl de geldende behandelrichtlijn.. Zie voor het advies voor bevacizumab in combinatie met paclitaxel. -richtlijn diagnostiek en behandeling van rectumcarcinoom-toegankelijkheid richtlijnen via Oncoline® en CBO-site Hyperbilirubinemie-richtlijn preventie, diagnostiek en behandeling van hyperbilirubinemie bij de pasgeborene, geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken -patiëntenversie van de richtlijn -set kwaliteitsindicatore Gemetastaseerd colon- of rectumcarcinoom: Volwassenen (incl. ouderen ≥ 65 jaar): 5 mg/kg of 10 mg/kg lichaamsgewicht 1× per 2 weken óf 7,5 mg/kg of 15 mg/kg lichaamsgewicht 1× per 3 weken; in combinatie met chemotherapie die een fluoropyrimidine bevat

Multidisciplinary decision-making on chemotherapy for

De TNM-classificatie, stadiëring van kanker De TNM-classificatie is een systeem dat wordt gebruikt om elke vorm van kanker waarbij sprake is van een tumor een stadium van de ziekte vast te stellen Dames en Heren, De patiënt die wij u in deze les willen presenteren, werd in 1978, hij was toen 51 jaar, elders geopereerd wegens stenoserend sigmoïdcarcinoom

IKNL Integraal kankercentrum nederland, is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor zorgverleners in de oncologische en palliatieve zorg. IKNL draagt bij aan het verbeteren van de zorg rond kanker door het verzamelen van gegevens, het opstellen van richtlijnen, het bewaken van kwaliteit en het faciliteren van samenwerkingsverbande 23e Regionale nascholing Hematologie. datum: donderdag 4 november 2021. tijd: 9.00 - 16.30 uur. locatie: Engels Meeting & Conference Center, Rotterda

Veel ziekten van de dikke darm moeten chirurgisch worden behandeld. Ook al worden aandoeningen zoals inflammatoire darmziekten in eerste instantie medicamenteus behandeld, uiteindelijk zal vaak chirurgie aangewezen zijn, omdat de ziekte therapieresi Maar vooral is met de implementatie van het zorgpad een solide basis gelegd voor verdere samenwerking tussen professionals in de regio in de zorg voor patiënten met een rectumcarcinoom. Dit aspect werd benadrukt, omdat er voor deze multidisciplinaire zorg geen specifieke beroepsgroep is om het voortouw te nemen, zodat het elkaar kennen, maken van gezamenlijke afspraken en consensus over. sarcoom, mamma-, blaas-, cervix- of rectumcarcinoom). • metastasering in de huid, bijvoorbeeld bij mammacarcinoom, maligne melanoom, bronchus-, colorectaal-, ovarium- of niercarcinoom • tumorspecifieke richtlijnen op Oncoline. 02/11/15 Oncologische ulcera (2.0) 2 3. Wat is een hyperplastische poliep? Een hyperplastische poliep bestaat uit iets verdikt slijmvlies dat wat meer slijm maakt dan normaal. Dit soort poliepen is onschuldig (goedaardig) 4 82 1 ALGEMEEN 83 Aanleiding Doelstelling verminderen Doelpopulatie Doelgroep beleven. 133 In 2011 is het verzoek vanuit de Landelijke Werkgroep Gastro-Intestinale Tumoren (LWGIT) gekomen om de richtlijn coloncarcinoom en rectumcarcinoom (beide uit 2008) te reviseren. Naar aanleiding hiervan is een landelijke richtlijnwerkgroep colorectaal carcinoom opgericht

www.oncoline.nl www.cijfersoverkanker.nl . Evolutie • Low Anterior Resection Syndrome • Prevalentie: 60-90% na TME voor rectumcarcinoom • Impact op Kwaliteit van Leven • Specialisten schatten impact van klachten verkeerd in Bryant et al (2012) Chen et al (2014) Patiënt vs. Specialist Chen et al (2014) Studie & Resultaten Nederlan Genetica en IKNL www.oncoline.nl 2. Vasen HF, Moslein G, Alonso A et al. Guidelines for the clinical management of familial adenomatous polyposis (FAP). Gut 2008; 57: 704-713 3. Burt RW, Leppert MF, Slattery ML et al. Genetic testing and phenotype in a large kindred with attenuated familial adenomatous polyposis Inleiding. Anuscarcinomen gaan uit van de peri-anale huid of het anaal kanaal. De incidentie is 4-7 op 1.000.000 met een piek tussen 58-64 jaar Wat is het TNM/G systeem? Het TNM en G systeem wordt wereldwijd gebruikt om het stadium waarin de kanker zich bevindt aan te duiden. Voor iedere soort kanker staat heel specifiek vast hoe het systeem gebruikt moet worden

Om een helder beeld te krijgen van de tumor en van het stadium van de kanker, gebruikt de arts-patholoog een tumorclassificatie (TNM-classificatie) Na chemoradiotherapie kan een rectumcarcinoom een volledige respons laten zien, waarna soms van chirurgische behandeling kan worden afgezien. Follow-up is in het bijzonder gericht op het opsporen van metastasen en metachrone tumoren, die nog voor curatieve behandeling in aanmerking komen opgenomen naar relevante websites, zoals EviQ, Hematline, HOVON en Oncoline. Er zijn chemokuren opgenomen voor de volgende vormen van kanker. • colon- of rectumcarcinoom: FOLFIRI, FOLFOX en FOLFOXIRI COLONCARCINOOM (zie ook www.oncoline.nl , www.websurg.com) . Algemeen . Colorectale carcinomen komen op de tweede plaats van de kankersterfte, met ruim 5500 sterfte gevallen per jaar (op de tweede plaats bij vrouwen, op de derde plaats bij mannen) Inleiding. Per jaar wordt het colorectaal carcinoom bij circa 10.000 nieuwe patiënten vastgesteld. In Nederland staat het colorectaal carcinoom bij mannen met 14% van het totale aantal tumoren op de derde plaats qua incidentie, na prostaat- (21%) en longkanker (16%), en bij vrouwen met 13% op de tweede plaats, na borstkanker (33%)

Longkanker (bronchuscarcinoom): Kanker in longen Een bronchuscarcinoom (longkanker) ontstaat uit de mucosa (slijmvliezen) van de luchtwegen. Bij longkanker vormt zich een kwaadaardig gezwel in de longen doordat de cellen van de luchtwegen zich ongeremd delen Bij een resectabel rectumcarcinoom wordt alleen bij een relatief hoog risico op lokaal recidief een korte voorbestraling gegeven, omdat dan de voordelen opwegen tegen de nadelen. Bij meer uitgebreide tumoren wordt een lange voorbestraling (vijf weken) in combinatie met chemotherapie gegeven, gevolgd door een wachtperiode om de tumor kleiner te laten worden

B. www.oncoline.nl C. www.kanker.nl D. www.kwf.nl 20. Kennistest vraag 3 Waar kan de bedrijfsarts de meeste informatie over incidentie, diagnose, Rectumcarcinoom 30 Diagnostiek +/- 4 weken Diagnostiek +/- 4 weken MDO MDO Wachttijd voor operatie Eventueel chemotherapie of alleen radiotherapie 2 - 4 weken +/- 6 weken Operati Onlangs heeft de Landelijke Werkgroep Gastro-Intestinale Tumoren een nieuwe multidisciplinaire, evidence based richtlijn uitgebracht voor het beleid bij colorectaal carcinoom en bij colorectale levermetastasen. De richtlijn beschrijft wat in het algemeen de beste zorg is voor patiënten met een primair of gemetastaseerd colorectaal carcinoom en doet aanbevelingen voor screening, diagnostiek. Bij endometriumcarcinoom (baarmoederkanker) is er sprake van een kwaadaardige woekering (kanker, carcinoom) van het slijmvlies van de baarmoeder (endometrium) in de wand van de baarmoeder (myometrium). Het is een langzaam groeiend gezwel dat steeds Gemetastaseerd colon- of rectumcarcinoom: Volwassenen (incl. ouderen ≥ 65 jaar): 5 mg/kg of 10 mg/kg lichaamsgewicht 1× per 2 weken óf 7,5 mg/kg of 15 mg/kg lichaamsgewicht 1× per 3 weken; in combinatie met chemotherapie die een fluoropyrimidine bevat. De behandeling voortzetten tot aan ziekteprogressie of toxiciteit Indicaties. Gemetastaseerd coloncarcinoom of rectumcarcinoom in combinatie met chemotherapie die een fluoropyrimidine bevat; Eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd mammacarcinoom in combinatie met paclitaxel of capecitabine; de combinatie met capecitabine alleen geven als andere chemotherapie, waaronder taxanen en antracyclinen, niet geschikt is én als in de voorafgaande 12 maanden niet.

nazorg van Colon- of Rectumcarcinoom. Coloscopie kan ook bij familiaire belasting (indicaties zie *), of indien bij een eerdere scopie een adenomateuze poliep (zie **) of CRC is vastgesteld . Deze patiënten worden in het electieve-traject gezien. Verwijs-voorwaarden 1e 'Coloncare' - Bloedverlies per anum en mogelijk CRC (met name > 45 jaar) Oncoline. Via Oncoline krijgt u toegang tot: A. Richtlijnen voor oncologische zorg. rectumcarcinoom is echter afgesproken deze nieuwe TNM classificatie niet over te nemen. Derhalve zullen we voor de richtlijnen coloncarcinoom en rectumcarcinoom TNM 5 blijven hanteren Radiotherapie is het behandelen van veelal kwaadaardige cellen (ofwel kanker) door middel van bestraling. De kankercellen worden bestraald met het doel alle kankercellen en/of de celdeling te stoppen Bij de stadiëring van colon- en rectumcarcinomen wordt gebruik gemaakt van de TNM 5-classificatie, die beschreven wordt op oncoline 2. In tabel 2 wordt de stadiumverdeling getoond. Bij 13% van de patiënten die een resectie ondergaan vanwege een coloncarcinoom is er reeds sprake van metastasen. Bij het rectumcarcinoom is dit 7,1%

 • Central Bank Report 2019 download.
 • Blue lynx meet the team.
 • Test de Newsletter.
 • Gert Verhulst beleggen.
 • Mikrovågor Fysik.
 • Wat kost een financieel adviseur hypotheek.
 • Daim chocolate dairy Milk.
 • Timvikarie äldreomsorg lön.
 • Välfungerande team.
 • Världens rikaste.
 • Markattan krog Stockholm.
 • Inresa till Sverige från USA.
 • Pippi orten slang.
 • When does Twitch revenue update.
 • Mitt sparande.
 • Trafikingenjör.
 • Bad Banks Season 2 IMDb.
 • Nifty Gateway crypto.
 • SEB presskonferens.
 • Norska börsnyheter.
 • Försäkringskassan login.
 • Australien klimat.
 • Medizin Aktien Corona.
 • Portfolio Performance Ariva.
 • Crypto potato.
 • How to hack Steam wallet 2020.
 • Free PS4 games corona.
 • Simple thought diary.
 • Jordbruksverket bekräfta hund.
 • Skatt på utdelning 2020.
 • Algorand utility.
 • EnQuest PLC news.
 • How to make an app for iPhone.
 • Free Cellebrite Reader course.
 • Internationell ekonomi modeller.
 • The best altcoins to invest in 2021.
 • Bing sökmotor ta bort.
 • Perspective synonym.
 • Exchange fee Exodus.
 • Varbergs Bostad förtur.
 • Best time to trade forex Reddit.